De ouderraad

Het is voor een jonge leidingsploeg als wij, zeer belangrijk sturing te krijgen van personen die de omgeving op een andere manier bekijken en andere contacten kunnen leggen met buurt en dorp. Deze oersoon was onder andere de Volwassen begeleider, of kortweg VB.
We kunnen nu op een ouderraad rekenen die onze geëngageerde leidingsploeg mee wil begeleiden en helpen samen wederom een knapprestatie neer te zetten. Zij wonen vergaderingen bij en sturen bij waar nodig. U kunt steeds contact met ze opnemen via het mailadres: ouderraad@chirovoortkapel.be